Grenzen

Grenzen zijn scheidingslijnen tussen gebieden, ideeën, mensen. Natuurlijk of kunstmatig, opgelegd of zelf gekozen, maar altijd reëel. Ze zijn er, ze bepalen voor grote groepen de mogelijkheden, ze bepalen wat kan, wat mag, wat mogelijk is. Als individu sta je voor de grens, kijk je over de grens of ga je over de grens. Hoe ver je als individu kan gaan hangt af van wat de groep nog accepteert. Want tenslotte bestaat er een grens, tot hoe ver je kan gaan. Fotowerkgroep Deeez! heeft het afgelopen seizoen gewerkt aan het in beeld brengen van het gevoel dat de grens, tot aan de grens, over de grens oproept. Het zijn individuele, door elk lid van de werkgroep op eigen wijze ingevulde beelden geworden.

Expositie: December 2008, Expo 202 Amersfoort.