Home

Dit is de site van Fotogroep deeez!. Wij vormen een kleine, hechte en vaak eensgezinde groep, waarbinnen we met elkaar proberen, om elk individueel en op eigen wijze invulling te geven aan in eendrachtig gemeenschappelijk overleg gekozen thema's.

Je ziet de wereld, het leven. Je ervaart de wereld, het leven. En je wilt de aandacht vestigen op dat, wat jouw aandacht opeist, fascineert en intrigeert. Een kind heeft daar geen ingewikkelde omschrijvingen, geen moeizame definities voor nodig. Het wijst, het kijkt je aan en het roept: "deeez!"

 

Wij, Fotogroep deeez!, willen al ruim 17 jaar beelden maken van zaken, die ons boeien, waar wij verrast door worden, die ons interesseren. We werken daarbij binnen de groep zelfstandig, aan gemeenschappelijk gekozen thema's en praten over onze zoektocht naar de verbeelding. De techniek, analoog of digitaal, soms aangevuld met andere technieken, is geen doel, maar een ondergeschikt hulpmiddel.

Aan het begin van het seizoen kiezen wij in onderling overleg een thema. Eén keer per maand komen we samen om elkaar de mislukkingen, doodlopende wegen, nieuwe ideeën en vooruitgang te laten zien. Voor ons is het daarbij vooral van belang, of we erin slagen een gevoel in het beeld te stoppen. Technische perfectie is daaraan ondergeschikt. Maar al doende komt de techniek toch ook wel aan de orde. Ondanks de eenvoudige basisprincipes maakt fotografie nu eenmaal gebruik van redelijk gecompliceerd gereedschap.

De uiteindelijke resultaten zijn steeds weer verrassend. En daarom is het meebeleven van elkaars gang naar het finale beeld zo leuk. Soms werkt iemand een seizoen lang gestaag een idee uit, soms komt de uiteindelijke vondst pas in de laatste week. Soms is het resultaat makkelijk interpreteerbaar, soms lastiger toegankelijk. Maar steeds is het ons persoonlijke beeld.

Fotogroep Deeez! is een initiatief van Jan Kees Helms en is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in fotografie en zich daar in groepsverband in willen verdiepen. 

 

Op deze site laten we foto's zien "van ons zelf" (de leden) en van de gemeenschappelijke projecten (de exposities).

 

Veel kijkplezier!!